Terug naar overzicht

Zonnepanelen Spinnerij Oosterveld

IMG_0634 Wist je al dat er op het dak van Spinnerij Oosterveld 650 zonnepanelen staan? Het zonlicht kan door deze zonnecellen omgezet worden in elektriciteit. Deze vorm van elektriciteitsopwekking heet voluit fotovoltaïsche zonne-energie, ofwel PV, een afkorting van het Engelse Photo-Voltaic. De opgewekte energie kan direct gebruikt worden en een eventueel overschot wordt teruggekeerd aan het elektriciteitsnet. PV is een vorm van duurzame energie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een bijna oneindige bron van energie, de zon. Bij de productie van de elektriciteit wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en zo wordt een bijdrage een de vermindering van het broeikaseffect geleverd. De zonnepanelen op ons dak leveren al enkele jaren energie welke omgezet kan worden in elektriciteit voor onze huurders en voor het pand. Een waardevolle en passende toevoeging dus voor de Spinnerij!

Deel het op social media

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik